Náš tím

MVDr. Adrián Bernáth
CEO, Interná medicína
Pozrieť profil
Mgr Daniela Bernáthová
CTO
MVDr. Dávid Daniel
Interná medicína, kardiológia, vtáky, exoty
Pozrieť profil
MVDr. Lenka Leskovská
Medicína mačiek, chirurgia
Pozrieť profil
MVDr. Stanislav Čegiň
Chirurgia, ortopédia, oftalmológia
Pozrieť profil
MVDr. Peter Dzivý
Chirurgia, stomatológia, ortopédia
Pozrieť profil
MVDr. Gabriela Prusáková
Interná medicína, chirurgia
Pozrieť profil
MVDr. Miroslav Lajčiak
Chirurgia, ortopédia, choroby vtákov, choroby hlodavcov
Pozrieť profil
MVDr. Adriána Lajčiaková
Interná medicína, reprodukcia zvierat
MVDr. Marta Kotešovská
Interná medicína, endoskopia
MVDr Lucia Liktorová
Chirurgia a kardiológia
MVDr. Lenka Petríková
Interná medicína, oftalmológia
MVDr. Silvia Valkošáková
Veterinárny lekár
MVDr. Hedviga Ďurdinová
Veterinárny lekár
MVDr. Barbora Drahovská
Veterinárny lekár
MVDr. Lucia Brovková
Veterinárny lekár
MVDr. Erika Rajtová
Veterinárny lekár
MVDr. Lukáš Stručka
Veterinárny lekár
MVDr. Andrea Ferová
Veterinárny lekár
MVDr. Lucia Šillerová
Veterinárny lekár
Mgr. Henrieta Dekýšová
Dornova metóda, fyzioterapia, veterinárna sestra
Ing. Magda Barnáková
Veterinárna sestra
Scarlett Režňaková
Veterinárna sestra
Denisa Martinkovič
Veterinárna sestra
Nina Išpoldová
Veterinárna sestra
Bc. Laura Podhradská
Veterinárna sestra
Ing. Aneta Kobularčíková
Veterinárna sestra
Chiara Marianna Lehotská
Veterinárna sestra
Andrea Hadvigová
Veterinárna sestra
Kristína Baloghová
Veterinárna sestra
Mgr. Júlia Blažejová
Veterinárna sestra