Náš tím

MVDr. Adrián Bernáth
Interná medicína.
Pozrieť profil
MVDr. Dávid Daniel
Interná medicína, kardiológia, vtáky, exoty
Pozrieť profil
MVDr. Lenka Leskovská
medicína mačiek, chirurgia
Pozrieť profil
MVDr. Stanislav Čegiň
chirurgia, ortopédia, oftalmológia
Pozrieť profil
MVDr. Peter Dzivý
chirurgia, stomatológia, ortopédia
Pozrieť profil
MVDr. Gabriela Prusáková
Interná medicína, chirurgia
Pozrieť profil
MVDr. Miroslav Lajčiak
chirurgia, ortopédia, choroby vtákov, choroby hlodavcov
Pozrieť profil
MVDr. Adriána Lajčiaková
Interná medicína, reprodukcia zvierat.
MVDr. Marta Kotešovská
Interná medicína, endoskopia.
MVDr. Lenka Petríková
Interná medicína, oftalmológia.
MVDr. Silvia Valkošáková
MVDr. Lenka Jurisová
Interná medicína, dermatológia.
Bc. Daniela Polaková
veterinárna sestra, kynológia
Mgr. Henrieta Dekýšová
Dornova metóda, fyzioterapia, veterinárna sestra
Mgr. Nikolett Ármaiová
Veterinárna sestra
Ing. Magda Barnáková
veterinárna sestra
Bc. Daniela Šajarová
veterinárna sestra
Bc. Monika Fritzová
Veterinárna sestra.
Scarlett Režňaková
Veterinárna sestra
Miroslava Šenšelová
Veterinárna sestra.
Denisa Kubovičová
Veterinárna sestra.