Náš tím

MVDr. Dávid Daniel
Interná medicína, kardiológia, vtáky, exoty
Pozrieť profil
MVDr. Lenka Leskovská
medicína mačiek, chirurgia
Pozrieť profil
MVDr. Stanislav Čegiň
chirurgia, ortopédia, oftalmológia
Pozrieť profil
MVDr. Peter Dzivý
chirurgia, stomatológia, ortopédia
Pozrieť profil
MVDr. Gabriela Prusáková
Interná medicína, chirurgia
Pozrieť profil
MVDr. Miroslav Lajčiak
chirurgia, ortopédia, choroby vtákov, choroby hlodavcov
Pozrieť profil
MVDr. Adriána Lajčiaková
Interná medicína, reprodukcia zvierat
MVDr. Marta Kotešovská
Interná medicína, endoskopia
Mvdr Lucia Liktorová
Chirurgia a kardiológia
MVDr. Lenka Petríková
Interná medicína, oftalmológia
MVDr. Silvia Valkošáková
MVDr. Lenka Novotná
Interná medicína, dermatológia
MVDr. Adrián Bernáth
CEO, Interná medicína
Pozrieť profil
Mgr Daniela Bernáthová
CTO
Bc. Daniela Polaková
veterinárna sestra, kynológia
Mgr. Henrieta Dekýšová
Dornova metóda, fyzioterapia, veterinárna sestra
Mgr. Nikolett Ármaiová
Veterinárna sestra
Ing. Magda Barnáková
veterinárna sestra
Bc. Monika Fritzová
Veterinárna sestra
Scarlett Režňaková
Veterinárna sestra
Miroslava Šenšelová
Veterinárna sestra
Denisa Kubovičová
Veterinárna sestra
Lucia Koníková
Veterinárna sestra