MVDr. Peter Dzivý

Špecielizácia: chirurgia, stomatológia, ortopédia

Vzdelanie: 1996-2002 Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, odbor všeobecný veterinárny lekár

2002-2003 Krajská veterinárna správa v Prešove

Praktický stomatologický seminár pod vedením prof. dr. Zlatka Pavlica 2007
Prístup k polytraumatickému pacientovi s poruchou hybnosti 2008
Starostlivosť o geriatrického pacienta 2008
Zobrazovacie techniky v diagnostike ochorení hrudníka a brucha 2009
Chirurgický prístup k onkologickému pacientovi 2010
Stomatológia malých zvierat 2011
Chirurgia močového aparátu -nové trendy v diagnostike a terapii 2012
Akútna medicína spoločenských zvierat 2014
Chirurgia mäkkých tkanív 2015