Mobilná veterinárna ambulancia

Túto službu poskytujeme klientom na požiadanie. V rámci tejto služby je možnosť prepravy pacienta na vyšetrenie do našej nemocnice a jeho odvoz späť domov.

Najčastejšími dôvodmi bývajú:

 • časová zaneprázdnenosť majiteľov
 • komfort majiteľa a zvieraťa v domácom prostredí
 • stresová reakcia zvieraťa pri návšteve veterinára
 • zložitá manipulácia so zvieraťom (ťažký nechodiaci pacient)
 • klient nemá dopravný prostriedok

Výhodou domáceho ošetrenia je:

 • šetrenie času majiteľov
 • odpadá čas a náklady na prepravu
 • odpadá čakanie na ošetrenie
 • nie je tam kontakt s inými zvieratami
 • zviera nemá stres z prevozu
 • ošetrenie je v domácom komforte
 • zviera je v prirodzenom prostredí
 • zviera nie je vystresované

Táto služba je však obmedzená na úkony, ktoré je možné vykonať v domácom prostredí (vakcinácia, infúzna terapia, odbery krvi, základné ošetrenie, asistovaný pôrod, fyzioterapia a iné).

V domácom prostredí nie je možné spraviť úkony, ktoré vyžadujú veľké neprenosne prístroje (RTG, USG), ani operačné úkony.

Táto služba sa vopred telefonicky objednáva na dohodnutý termín. Mobilná ambulancia nie je urgentnou výjazdovom službou a v prípade potreby urgentného ošetrenia je to možné len ak je v danej chvíli k dispozícii voľný veterinárny lekár.