Sme Vám k dispozícií 24 hodín denne

Personál našej nemocnice je pripravený pomôcť Vám a Vašim miláčikom 24 hodín denne. Lekári sú prítomní na našom pracovisku 24 hodín denne, čo umožňuje okamžitú pomoc hlavne v prípadoch ohrozujúcich život. Špecializujeme sa na psov, mačky, fretky, hlodavce, plazy, vtáky a exotické zvieratá. Poskytneme Vám širokú škálu vyšetrení, špičkové vybavenie, hospitalizáciu a prostredníctvom mobilnej veterinárnej ambulancie aj ošetrenie u Vás doma.

Odborníci s dlhoročnými skúsenosťami

Náš tím je zložený z lekárov s dlhoročnými skúsenosťami. Polovica nášho lekárskeho tímu pracuje viac ako desať rokov v našej veterinárnej nemocnici a odovzdávajú svoje skúsenosti a odborné vedomosti mladším kolegom. Každý lekár sa špecializuje vo svojom odbore, čo zabezpečuje maximálnu odbornosť pri ošetrení Vašich miláčikov.

Súčasťou nášho tímu je aj stredný veterinárny personál, ktorý svojimi skúsenosťami, odbornosťou a prístupom vynikajúco sekunduje lekárom pri plnení náročných úloh.

Citlivý prístup

Personál veterinárnej nemocnice Marfilvet pristupuje k Vašim miláčikom citlivo, pokojne, s veľkou pozornosťou a kladieme dôraz na to, aby zvieratá čo najmenej pociťovali stres a mali obavy z návštevy veterinárnej nemocnice. Snažíme sa vytvoriť podmienky, ktoré minimalizujú stres a obavy z ošetrenia. U veľmi citlivých zvierat vieme ošetriť pacienta aj doma, v jeho prirodzenom prostredí.

Máme špičkové prístrojové vybavenie

Naša veterinárna nemocnica disponuje špičkovým prístrojovým vybavením. Prístroje pravidelne obmieňame podľa najnovších diagnostických a terapeutických trendov. Výber prístrojov prebieha na základe najlepších diagnostických výstupov. Vo väčšine prípadov má naša nemocnica viacero prístrojov, takže pri poruche prístroja nie je ohrozené vyšetrenie pacienta.

Neustále vzdelávanie a najnovšie medicínske postupy

Náš personál sa neustále vzdeláva, absolvuje množstvo školení, prednášok, workshopov a stáži doma aj v zahraničí. Získavame nové skúsenosti, vedomosti a nové metodiky, ktoré prinášame do liečebných postupov v našej nemocnici, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky diagnostiky a liečby.

  • Profesionálny prístup
  • Vysoká odbornosť
  • Dlhoročná prax
  • Moderné profesionálne vybavenie
  • Non-stop pohotovosť
  • Využívanie moderných medicínskych objavov