Endokrinológia

Tento odbor sa zaoberá poruchami činnnosti žliaz s vnútorným vylučovaním. Diagnostika ochorení týchto orgánov je veľmi dôležitá, pretože žľazy s vnútorným vylučovaním zásadne regulujú metabolizmus a udržiavajú stálosť vnútorného prostredia.

Ochorenia delíme na:

  • ochotenia štítnej žľazy (hypotyreóza, hypertyreóza)
  • ochorenia nadobličiek (Cushingov syndróm, Addisonová choroba)
  • ochorenia endokrinného pankreasu (cukrovka)

Ochorenia majú mnoho nešpecifických príznakov napr. chudnutie, obezita, časté močenie a pitie, krívanie, vypadávanie až strata srsti a iné.

Diagnostiku robíme pomocou prístrojov u nás na pracovisku (USG, imunochémia). V prípadoch, kedy je potrebná hlbšia diagnostika odosielame vzorky do špecializovaných laboratórií.