Ortopédia

Úlohou ortopédie je preventívna a terapeutická starostlivosť o oporný a pohybový aparát zvierat. Prevencia u mladých zvierat zaisťuje správne nastavenie pomeru a dávkovania živín pre správny rast oporného a pohybového systému (napr. prevencia rachitidy). U dospelých a hlavne u starších jedincov je cieľom prevencie zabezpečiť dostatočný prísun látok potrebných na správne fungovanie kĺbov a správnu stavbu kostí (napr. prevencia artrózy). Terapeutická starostlivosť zahŕňa medikamentóznu liečbu a operačné zákroky pri poškodení jednotlivých časti oporného a pohybového systému (kosti, svaly, kĺby, väzy).

Najčastejšie u nás riešené ortopedické problémy:

  • zlomeniny
  • prethnuté väzy
  • krívanie
  • luxacie kĺbov (vykĺbenie)
  • poranenia svalov a šliach
  • ochorenia chrbtice
  • artritídy a artrózy