Najnovšie články

PYOMETRA (HNISAVÝ ZÁPAL MATERNICE)

8 februára, 2023
Čo je pyometra? Pyometra je charakterizovaná ako infekcia maternice a jej naplnenie patologickým obsahom - hnisom. Ten odlišu...

Besnota

21 decembra, 2022
Čo je besnota? Besnota (rabies) je veľmi závažné infekčné vírusové ochorenie zvierat (cicavcov), teda aj človeka. Patr...

Osiny - postrach leta

13 septembra, 2021
Počas posledných horúcich letných dní na našej veterinárnej pohotovosti Marfilvet v Bratislave sa často stretávame s prob...

História veterinárnej pohotovosti

17 júna, 2019
Ako fungovala v minulosti vetrerinárna pohotovosť v Bratislave? Keď som začínal ako súkromný veterinár, Bratislava nemala...