Preventívna medicína

Úlohou preventívnej medicíny je odhaľovať začiatočné štádia ochorení, upozorniť majiteľov na príznaky ochorení a predchádzať vzniku ochorení.

Pri preventívnej prehliadke podrobíme pacienta komplexnému hlbkovému vyšetreniu za účelom spoznania skutočného zdravotného stavu pacienta.
Pri prehliadke používame širokú škálu vyšetrení od základného klinického vyšetrenia až po špeciálizované vyšetrenia.

Medzi štandardné vyšetrenia patrí:

  • základné klinické vyšetrenie
  • laboratórne vyšetrenia (biochémia, hematológia)
  • vyšetrenie jednotlivých organových sústav
  • vyšetrenie moča
  • USG vyšetrenie brušnej dutiny
  • USG a EKG srdca

V prípade, že na základe týchto vyšetrení vznikne podozrenie na niektoré z ochorení následne sa spraví hlbšia diagnostika na základe ktorej vieme podozrenie buď potvrdiť alebo vyvrátiť.