Laboratórna diagnostika

V rámci laboratórnej diagnostiky vieme klientom poskytnúť širokú škálu vyšetrení, buď priamo v našom laboratóriu, alebo v externých laboratóriách. Vyšetrujeme vzorky krvi, moču, stolice, vzorky tkaniva, telesné tekutiny a pod.

Naša nemocnica disponuje najmodernejším prístrojovým vybavením, ktoré nám poskytuje výsledky vyšetrení do 30 minút.

Vyšetrenia prevádzané v našom laboratóriu:

  • hematologické vyšetrenie
  • biochemické vyšetrenie
  • vyšetrenie moču
  • Imunochemické vyšetrenia
  • serologické vyšetrenia
  • parazitologické vyšetrenia

Vzorky na špeciálne vyšetrenia sú odosielané do externých laboratórií Laboklin a Idexx.