Rozpis služieb

ŠTVRTOK
26.05.2022
Adriana Lajčiaková
Stanislav Čegiň
Marta Kotešovská
Lucia Brovková
Peter Dzivý
Miroslav Lajčiak
Hedviga Ďurdinová
Lenka Petríková
PIATOK
27.05.2022
Lucia Brovková
Stanislav Čegiň
Lenka Petríková
Peter Dzivý
Lucia Liktorová
Dávid Daniel
Marta Kotešovská
Silvia Valkošáková
SOBOTA
28.05.2022
Silvia Valkošáková
Barbora Viestová
Lucia Liktorová
Lucia Brovková
Lenka Leskovská
Lenka Petríková
Marta Kotešovská
NEDEĽA
29.05.2022
Lucia Brovková
Lenka Leskovská
Lenka Petríková
Marta Kotešovská
Silvia Valkošáková
Barbora Viestová
Lucia Liktorová
PONDELOK
30.05.2022
Peter Dzivý
Stanislav Čegiň
Dávid Daniel
Silvia Valkošáková
Lucia Brovková
Lenka Leskovská
Lenka Petríková
Adriana Lajčiaková
UTOROK
31.05.2022
Adriana Lajčiaková
Stanislav Čegiň
Marta Kotešovská
Lucia Brovková
Peter Dzivý
Lucia Liktorová
Hedviga Ďurdinová
Silvia Valkošáková
STREDA
01.06.2022
Lucia Liktorová
Adriana Lajčiaková
Hedviga Ďurdinová
Dávid Daniel
Barbora Viestová
Lenka Leskovská
Lenka Petríková
Marta Kotešovská
ŠTVRTOK
02.06.2022
Barbora Viestová
Lenka Leskovská
Lenka Petríková
Adriana Lajčiaková
Peter Dzivý
Lucia Liktorová
Miroslav Lajčiak
Silvia Valkošáková 
PIATOK
03.06.2022
Lenka Leskovská
Stanislav Čegiň
Lenka Petríková
Silvia Valkošáková
Barbora Viestová
Miroslav Lajčiak
Hedviga Ďurdinová
SOBOTA
04.06.2022
Marta Kotešovská
Lucia Liktorová
Hedviga Ďurdinová
Barbora Viestová
Dávid Daniel
Lucia Brovková
Miroslav Lajčiak 
NEDEĽA
05.06.2022
Stanislav Čegiň
Lucia Brovková
Miroslav Lajčiak
Peter Dzivý
Marta Kotešovská
Dávid Daniel