Rozpis služieb

ŠTVRTOK
25.11.2021
Lucia Liktorová
Silvia Valkošáková
Adriana Lajčiaková
Stanislav Čegiň 
Hedviga Durďinová
Miroslav Lajčiak
Marta Kotešovská
Barbora Viestová
accept
PIATOK
26.11.2021
Hedviga Durďinová
Miroslav Lajčiak
Silvia Valkošáková
Dávid Daniel
Lucia Liktorová
Lenka Leskovská
Adriana Lajčiaková
accept
SOBOTA
27.11.2021
Adriana Lajčiaková
Lucia Liktorová
Gabriela Prusáková
Stanislav Čegiň
Miroslav Lajčiak
Lenka Leskovská
Barbora Viestová
accept
NEDEĽA
28.11.2021
Barbora Viestová
Adriana Lajčiaková
Stanislav Čegiň 
Lenka Petríková
Miroslav Lajčiak
Peter Dzivý
accept
PONDELOK
29.11.2021
Hedviga Durďinová
Lenka Petríková
Stanislav Čegiň
Peter Dzivý
Adriana Lajčiaková
Lenka Leskovská
Barbora Viestová
accept
UTOROK
30.11.2021
Lenka Petríková
Adriana Lajčiaková
Gabriela Prusáková
Stanislav Čegiň
Hedviga Durďinová
Silvia Valkošáková
Marta Kotešovská
Peter Dzivý
accept
STREDA
01.12.2021
Silvia Valkošáková
Adriana Lajčiaková
Lenka Leskovská
Stanislav Čegiň
Lenka Petríková
Barbora Viestová
Marta Kotešovská
accept
ŠTVRTOK
02.12.2021
Lenka Petríková
Adriana Lajčiaková
Marta Kotešovská
Stanislav Čegiň
Peter Dzivý
Miroslav Lajčiak
Lucia Liktorová
Barbora Viestová
accept
PIATOK
03.12.2021
Lenka Leskovská
Gabriela Prusáková
Lucia Liktorová
Barbora Viestová
Peter Dzivý
Miroslav Lajčiak
Silvia Valkošáková
accept
SOBOTA
04.12.2021
Miroslav Lajčiak
Silvia Valkošáková
Marta Kotešovská
Lucia Liktorová
Hedviga Durďinová
Dávid Daniel
accept
NEDEĽA
05.12.2021
Miroslav Lajčiak
Lucia Liktorová
Dávid Daniel
Silvia Valkošáková
Marta Kotešovská
Lenka Leskovská
Hedviga Durďinová
accept