Rozpis služieb

ŠTVRTOK
08.04.2021
Lenka Petríková
Stanislav Čegiň
Miroslav Lajčiak
Lenka Leskovská
Dávid Daniel
Adrián Bernáth
accept
PIATOK
09.04.2021
Stanislav Čegiň
Miroslav Lajčiak
Adrián Bernáth
Lenka Petríková
Peter Dzivý
Marta Kotešovská
accept
SOBOTA
10.04.2021
Marta Kotešovská
Lenka Leskovská
Peter Dzivý
Dávid Daniel
Silvia Valkošáková
Lucia Liktorová
accept
NEDEĽA
11.04.2021
Dávid Daniel
Silvia Valkošáková
Lucia Liktorová
Marta Kotešovská
Lenka Leskovská
Peter Dzivý
accept
PONDELOK
12.04.2021
Marta Kotešovská
Lucia Liktorová
Peter Dzivý
Dávid Daniel
Miroslav Lajčiak
Hedviga Ďurdinová
Adrián Bernáth
accept
UTOROK
13.04.2021
Stanislav Čegiň
Lenka Leskovská
Dávid Daniel
Marta Kotešovská
Lucia Liktorová
Hedviga Ďurdinová
Silvia Valkošáková
accept
STREDA
14.04.2021
Lenka Leskovská
Lucia Liktorová
Hedviga Ďurdinová
Adrián Bernáth
Lenka Petríková
Stanislav Čegiň
Marta Kotešovská
accept
ŠTVRTOK
15.04.2021
Lenka Petríková
Marta Kotešovská
Miroslav Lajčiak
Lenka Leskovská
Lucia Liktorová
Dávid Daniel
accept
PIATOK
16.04.2021
Dávid Daniel
Stanislav Čegiň
Marta Kotešovská
Silvia Valkošáková
Lenka Petríková
Peter Dzivý
accept
SOBOTA
17.04.2021
Lenka Petríková
Lenka Leskovská
Miroslav Lajčiak
Silvia Valkošáková
Stanislav Čegiň
Peter Dzivý
accept
NEDEĽA
18.04.2021
Lenka Petríková
Stanislav Čegiň
Peter Dzivý
Dávid Daniel
Miroslav Lajčiak
Hedviga Ďurdinová
Silvia Valkošáková
accept