Rozpis služieb

STREDA
16.09.2020
Marta Kotešovská
Adriana Lajčiaková
Peter Dzivý
Lucia Liktorová
Miroslav Lajčiak
Silvia Valkošáková
accept
ŠTVRTOK
17.09.2020
Lenka Leskovská
Stanislav Čegiň
Lucia Liktorová
Marta Kotešovská
Adriana Lajčiaková
Miroslav Lajčiak
accept
PIATOK
18.09.2020
Stanislav Čegiň
Adriana Lajčiaková
Miroslav Lajčiak
Marta Kotešovská
Dávid Daniel
Lenka Petríková
accept
SOBOTA
19.09.2020
Marta Kotešovská
Adrián Bernáth
Lenka Petríková
Lenka Leskovská
Peter Dzivý
Dávid Daniel
accept
NEDEĽA
20.09.2020
Stanislav Čegiň
Adrián Bernáth
Lenka Petríková
Lenka Petríková
Peter Dzivý
Dávid Daniel
accept
PONDELOK
21.09.2020
Lenka Leskovská
Peter Dzivý
Adrián Bernáth
Stanislav Čegiň
Adriana Lajčiaková
Miroslav Lajčiak
accept
UTOROK
22.09.2020
Silvia Valkošáková
Adriana Lajčiaková
Miroslav Lajčiak
Stanislav Čegiň
Adrián Bernáth
Lenka Petríková
accept
STREDA
23.09.2020
Lenka Petríková
Peter Dzivý
Miroslav Lajčiak
Lenka Leskovská
Adriana Lajčiaková
Lucia Liktorová
accept
ŠTVRTOK
24.09.2020
Lenka Leskovská
Adriana Lajčiaková
Stanislav Čegiň
Lucia Liktorová
Miroslav Lajčiak
Dávid Daniel
accept
PIATOK
25.09.2020
Lenka Leskovská
Dávid Daniel
Stanislav Čegiň
Marta Kotešovská
Silvia Valkošáková
Peter Dzivý
accept
SOBOTA
26.09.2020
Marta Kotešovská
Silvia Valkošáková
Dávid Daniel
Lenka Leskovská
Marta Kotešovská
Lucia Liktorová
accept
NEDEĽA
27.09.2020
Lenka Leskovská
Peter Dzivý
Lucia Liktorová
Marta Kotešovská
Silvia Valkošáková
Dávid Daniel
accept