Výskyt ochorenia

Cysty na vaječníkoch u morčiat (Ovariálne cysty) sa vyskytujú veľmi často a spôsobujú zdravotné problémy.

Patria k jedným z najčastejších ochorení pohlavných orgánov u morčiat.  Bývajú diagnostikované až u 75% samíc morčiat vo veku 3 mesiace až 5 rokov. Najčastejší výskyt je u morčiat v strednom veku (2-4 roky).

Vývin a charakteristika cýst

Vyvíjajú sa spontánne počas estrálneho cyklu morčiat, keď folikuly vo vaječníkoch neuvoľňujú vajíčka.
Cysty môžu byť jednoduché alebo polycystické a obvykle sú to útvary rôznej veľkosti naplnené tekutinou.

Veľkosť cýst sa pohybuje v priemere od 0,5 cm až po 7 cm. Ich veľkosť sa zväčšuje a prevalencia zvyšuje s vekom zvieraťa. Vo väčšine prípadov sú postihnuté oba vaječníky, ale pokiaľ sú cysty unilaterálne (jednostranné), tak častejšie býva postihnutý pravý vaječník.

Klinické príznaky:

  • distenzia abdomenu (zväčšenie brušnej dutiny)
  • anorexia a atrofia svaloviny
  • znížený apetít
  • slabosť a apatia
  • nahrbený postoj následkom bolesti brušnej dutiny
  • zlá kvalita srsti a kože
  • zmena správania a nervozita
  • u chovných samíc je znížujúca sa plodnosť po dosiahnutí veku približne 15 mesiacov.

Diagnostika

Ovariálne cysty u morčiat

Ovariálne cysty u morčiat

Cysty na vaječníkoch u morčiat je možné cítiť už pri palpačnom vyšetrení brušnej dutiny (vyšetrenie pohmatom pri zatlačení na vaječníky). Najvhodnejšia je diagnostika pomocou ultrasonografického vyšetrenia brušnej dutiny, väčšie cysty môžu byť detekované pomocu RTG vyšetrenia abdomenu (brušnej dutiny).

Terapia

Terapiou voľby je ovariohysterektómia (chirurgické odstránenie maternice, vaječníkov aj s cystami). Ďalšími možnosťami by mohla byť hormonálna liečba, prípadne odsatie obsahu cýst, pri ktorých však môže dochádzať k recidívam.

Prevencia

Cystám vaječníkov nemožno u morčiat predchádzať. Pravidelným sledovaním zvieraťa je však možné predchádzať potenciálne život ohrozujúcim situáciám. U samíc morčiat si preto všímajte predovšetkým akékoľvek zmeny v ich správaní a zdravotnom stave. Je dôležité, aby morča bolo vyšetrené a vykastrované včas, pred tým, než dôjde k prasknutiu cysty.

Choroby u malých zvierat, ako sú morčatá, mávajú väčšinou rýchly priebeh. Preto ak sa u morčaťa objavia akékoľvek zdravotné komplikácie, neodkladajte návštevu veterinára napríklad u nás na veterinárnej pohotovosti Marfilvet.