MVDr. Lenka Leskovská

Špecializácia: medicína mačiek, chirurgia

2001 – 2007 Univerzita veterinárneho lekárstva Košice
2007 – 2010 Veterinárna klinika Maďarsko
2010 – súčasnosť Marfilvet

Certifikáty z klinickej patológie, sonografie, enterológie, endokrinológie, chirurgie mäkkých tkanív a felinnej medicíny.
Od roku 2013 člen ISFM (International Society of Feline Medicine)