MVDr. Gabriela Prusáková

Špecializácia: Interná medicína, chirurgia

Absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2016

Pracovné skúsenosti:

2015 – UVLF Ke
2016 – Veterinárna nemocnica Marfilvet

Účasť na odborných seminároch a konferenciách:
– Kognitívne poruchy psov a mačiek  (Košice) 2015