MVDr. Stanislav Čegiň

Špecializácia: chirurgia, ortopédia, oftalmológia

-absolvent veterinárneho lekárstva v Košiciach v r. 2002
-účasť na rôznych odborných seminároch pre veterinárnych lekárov
-cytológia lymfomu a mastocytómu v praxi a ich diferenciálna diagnostika 2015
-chirurgia mäkkých tkanív 2015
-infekčné ochorenia psov a mačiek 2015
-akútna medicína spoločenských zvierat 2014
-ochorenia tráviaceho traktu psov a mačiek 2013
-diagnostika a terapia mastocytómu psov 2013
-ophtalmológia malých zvierat 2011
-chirurgický prístup k onkologickému pacientovi 2010
-chirurgicko-onkologický workshop 2010
-onkológia malých zvierat 2010
-cytologický workshop 2010
-starostlivosť o geriatrického pacienta 2008

Pracovne skusenosti:

-2002-2003 veterinárna klinika Brno
-2003-2004 veterinárna klinika Nachod
-2005-2006 veterinárna ordinácia Praha
-od maja 2006 veterinárna nemocnica Marfilvet