MVDr. Miroslav Lajčiak

Špecialzácia: chirurgia, ortopédia, choroby vtákov, choroby hlodavcov

Vzdelanie:

2011-2017 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach –promovaný MVDr.

Účasť na kongresoch a odborných seminároch:

29.9.2017  XXV. výroční konferenci ČAVLMZ  – Tibial tuberosity advancement-TTA porous (Brno)
19.10.2017 Praktické prístupy v liečbe pacienta (Senec)
11.11.2017 Workshop – ochorenia exotických zvierat (Nitra)

Pracovné skúsenosti:

2016-2017 Veterinárna ambulancia Reprovet
od roku 2017- Veterinárna nemocnica Marfilvet