MVDr. Dávid Daniel

Špecializácia: Interná medicína, kardiológia, vtáky, exoty

absolvoval UVL Košice v roku 2005
2005 – súčasnosť Marfilvet

29.10. 2007 Mobilita psov a mačiek, osteoartritída mačiek
05.12.2009 Röntgenológia, kontrastná röntgenológia a ultrasonografia v diagnostike vybraných ochorení malých zvierat, indikácie a obmedzenia použitia jednotlivých zobrazovacích techník
25.09.2009 “Škola-veda-prax II.” konferencia pri príležitosti založenia UVL
21.03 – 22.03.2009 Trnavské internistické dni
16.10 – 17.10.2010 Nová Veterinária 2010
22.10.2011 Seminár – USG diagnostika vo veterinárnej praxi
15.10 – 16.10.2011 Nová Veterinária 2011
11.05. 2012 Vzdelávací seminár – Interpretácie výsledkov krvného obrazu ( malých zvierat )
28.04 – 29.04.2012 Senecké kardiologické dni
26.10 – 27.10.2012 Špecializačné vzdelávanie – USG
01.06 – 02.06.2013 XIII. Kongres KVL SR
04.05 – 05.05.2013 Jarný seminár dermatológie a klinickej diagnostiky
06.04 – 07.04.2013 Špecializačné vzdelávanie – USG
25.04 – 26.04.2015 Dni mačacej medicíny 2015
21.03 – 22.03.2015 Infekčné ochorenia psov a mačiek
21.03 – 22.03.2015 Infekčné ochorenia psov-známe a nové hrozby