Aby mal Váš psík zdravé oči a dobrý zrak je dôležité, aby sa oči a ich okolie udržiavalo čisté. Oči by nemali byť zapálené a nemal by byť prítomný žiaden výtok.

Aké sú hlavné príznaky ochorenia očí u psov?

 • červené, opuchnuté, zapálené viečka,
 • znečistené očné kútiky,
 • svrbivosť alebo žmúrenie oka,
 • viditeľné vytiahnutie tretieho viečka,
 • zakalenie oka,
 • matný povrch oka,
 • nadmerné slzenie,
 • hnisavý alebo iný výtok z oka.

Aké vyšetrenia očí vieme poskytnúť Vášmu psovi?

 • posúdenie očných reflexov,
 • fluoresceinový test – diagnostika rohovkových erózií a ulcerácií (vredov),
 • shirmerov slzný test – posúdenie slznej produkcie,
 • meranie vnútroočného tlaku – diagnostika glaukómu,
 • vyšetrenie štrbinovou lampou – posúdenie štruktúr oka v prednej očnej komore,
 • oftalmoskopické vyšetrenie – posúdenie očného pozadia a optického nervu.

Aké sú najčastejšie ochorenia očí u psov?

 • konjuktivitída (zápal spojiviek),
 • keratokonjuktivitis sica (suché oko),
 • korneálny ulcus (rohovkový vred),
 • katarakta (šedý zákal),
 • glaukóm,
 • cudzie teleso v oku.
Konjuktivitída (zápal spojiviek)

Konjuktivitída je najčastejšie ochorenie oka u zvierat.

Príčiny: infekcia, alergia, iritácia, zmenená produkcia sĺz.

Prejav: začervenanie, opuch, nadmerné slzenie, výtok, žmúrenie.

Keratokonjuktivitis sica (suché oko)

Poškodenie povrchu rohovky nedostatočnou produkciou sĺz.

Príčiny: autoimunitné ochorenie, akútna infekcia slznej žľazy, porucha vo vývine slznej žľazy (väčšinou u malých plemien), neurologický problém.

Prejav: bolestivosť – trenie oka labkou, privieranie oka, matný vzhľad povrchu oka, začervenanie, rozvoj rohovkového vredu.

Korneálny ulcus (rohovkový vred)

Vred rohovky je defekt spôsobený rozpadom alebo poškodením rohovkového tkaniva. Rozlišujeme povrchový a hlboký vred.

Príčiny: poškriabanie alebo iné poranenie/traumatizovanie rohovky.

Prejav: veľká bolestivosť, výtok z oka, svetloplachosť, žmúrenie, opuch viečok a spojivky.

Katarakta (šedý zákal)

Katarakta je akékoľvek zakalenie šošovky oka.

Príčiny: zákal vzniká v ktoromkoľvek mieste šošovky, kde je porušená látková výmena.

Prejav: sivé až mliečne biele zakalenie šošovky.

Terapia: chirurgická.

Glaukóm

Glaukóm je chronické, progresívne a irreverzibilné ochorenie oka, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu, odumretiu gangliových buniek sietnice, a následne ku strate zraku.

Klasifikácia: primárny alebo sekundárny, s otvoreným alebo uzavretým uhlom.

Prejav: mydriáza (rozšírenie zrenice oka), začervenanie oka, zahmlený vzhľad rohovky, bolestivosť (trenie oka labkou), zmena správania, poruchy videnia.

Cudzie teleso v oku

Najčastejšie v letnom období sa stretávame s osinami (suchá tráva) zapichnutými v oku, konkrétne pod tretím viečkom.

Prejav: hnisavý výtok z oka, trenie oka labkou, opuch oka, začervenanie.