V minulosti sa králiky chovali popri iných druhoch hospodárskych zvierat. Pohyb králikov bol voľný v maštaliach spolu s inými hospodárskymi zvieratami. Živili sa zvyškami potravy a podstielkou. V súčasnosti je chov králikov odlišný. Králiky sa dnes šľachtia kvôli ich úžitkovým alebo exteriérovým vlastnostiam. Každé odvetie si vyžaduje špecifické požiadavky chovu a výživy. O chove králikov však určite nemôžeme hovoriť ako o bezproblémovom. Okrem častejších infekčných ochorení, ako je hemoragická septikémia (mor králikov) a myxomatóza, sa v chovoch králikov objavujú poruchy trávenia, dýchania a choroby kože.

Jednou zo základných podmienok úspešného chovu je správna hygiena chovu. Pri nízkej hygiene chovu (nevhodná podstielka, veľmi znečistená podstielka, premnoženie kokcídii) dochádza k výraznému zhoršeniu zdravotného stavu, prejavujúcemu sa hnačkou, nafúknutím, dehydratáciou, zoslabnutím až úhynom. Králiky sú zároveň veľmi citlivé na prievan a zle znášajú aj prehriatie, čo býva v letných mesiacoch príčinou imunitného oslabenia zvierat a ich vyššou citlivosťou na infekčné choroby.