Dôvody návštevy veterinára

Preventívna prehliadka, socializácia.

Na preventívne prehliadky odporúčame chodiť raz ročne. Po dovŕšení 5. roku života fretky začína  obdobie, kedy  sa začínajú vo zvýšenej miere prejavovať  kardiologické vady a stúpa riziko vzniku onkologických ochorení. Včasnou diagnostikou a nasadenou liečbou dokážete svojej fretke predĺžiť a skvalitniť život. Súčasťou preventívnej prehliadky je okrem klinického vyšetrenia aj hematologický a biochemický rozbor krvi, kardiologický scríning, USG vyšetrenie a pod. (viac preventívna prehliadka)

Vakcinácia

Ako iné mäsožravce  chované v domácnosti, tak aj fretky majú svoje odporúčané aj povinné vakcinácie. Povinná je vakcinácia proti besnote. Vhodné je vakcinovať aj proti psinke, ktorá je pre fretky smrtelne nebezpečná.  Psinka je pre fretky  nákazou so 100% úmrtnosťou a šíreniu daného vírusu sa zamedzuje len vďaka pravidelnej vakcinácii psov a fretiek.

Ochorenia

Ochorenia dýchacích ciest

Fretka je veľmi náchylná na  infekčné ochorenia dýchacích ciest prenášané kvapôčkovou infekciou. Preto sa často nakazí aj  od svojho majiteľa. Prejavy infekcií dýchacích ciest sú podobné ako u ľudí. (kašeľ, kýchanie, sťažené dýchanie…). Podobné príznaky sa vyskytujú aj pri ochoreniach srdca, preto je potrebné vyhľadať odbornú pomoc hlavne u starších zvierat.

 

Ochorenia tráviaceho traktu

Tieto ochorenia sú u fretiek pomerne časté. Zvracanie je jedným z najčastejších príznakov ochorení tráviaceho traktu. Príčiny môžu byť jednoché, ktoré sa dajú zvládnuť diétou a podpornou liekovou terapiou (napr. dietetická chyba, viróza…). Iné môžu vyžadovať napríklad aj chirurgický zákrok (cudzí predmet).

Ďalším častým príznakom je hnačka, ktorá býva najčastejšie dietetická alebo infekčná. Keďže má fretka krátky tráviaci trakt, produkuje stolicu približne každé 4 hod, už 24 hodinová hnačka ju môže výrazne oslabiť.

Je potrebné si uvedomiť, že vzhľadom na veľkosť zvieraťa a rýchly metabolizmus hlavne pri opakovanom zvracaní a hnačke pomerne rýchlo nastupuje apatia a dehydratácia preto je vhodne vyhľadať odbornú pomoc.

 

Hyperestrogenizmus

Ak vaša samička prišla do ruje (zväčšenie vonkajších pohlavných orgánov, apatia) nečakajte, že jej ruja vždy odznie  sama ako u iných šeliem. V hormonálne produktívnom veku hrozí samiciam fretiek tzv. Hyperestrogenizmus, čiže prerujnenie alebo dôsledok dlho trvajúcej ruje! Ruja u samíc svojvoľne neskončí a samica môže uhynúť na jej následky v prevažnej väčšine prípadov.

 

Ochorenia srdca

Pokiaľ u svojej fretky spozorujete vlhký kašeľ, alebo len tzv. zakuckávanie sa, je menej aktívna, často polihuje a má zrýchlený dych pravdepodobne sa u nej prejavuje začínajúci kardiologický problém. Fretky veľmi často hlavne po 5. roku života trpia dilatačnou kardiomyokardiopatiov, hypertrofickou kardiomyopatiou, ale aj ochoreniami chlopní.

 

Hyperadrenokorticizmus

Pĺznutie koreňa chvosta až úplná strata srsti, zmeny správania, takto sa u fretiek prejavuje hormonálne ochorenie hyperadrenokorticizmus.

 

Inzulinóm

Strata vitality, slabosť  zadných končatín, záchvaty slinenia, hrabanie si do papuľky až upadnutie do kómy. Takto sa prejavuje ďalšie závažné onkologické ochorenie fretiek inzulinóm.