V minulosti veľmi časté ochorenie nekastrovaných samičiek. V súčasnosti vďaka osvete vieme ochoreniu účinne predchádzať.

U fretiek v ruji je ovulácia (uvoľnenie vajíčka z folikulu) stimulovaná  párením. Ak nedôjde k spáreniu  a ruja trvá viac ako 1 mesiac, je veľké riziko, že fretka ochorie. Z dôvodu dlhotrvajúcej ruje dochádza u samičiek pod vplyvom vysokých hladín estrogénov k depresii (útlmu činnosti) kostnej drene. To má za následok, že sa prestávajú tvoriť krvné elementy – červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky a posupne vzniká ich nedostatok, čím dochádza k vzniku anémie (nedostatok červených krviniek), znižuje sa zrážanlivosť krvi (nedostatok krvných doštičiek) a fretky sa stávajú náchylnejšími voči rôznym infekciám (nedostatok bielych krviniek).

Chorá samička má dlhodobo zväčšenú vulvu (príznak pretrvávajúcej ruje), z ktorej môže vychádzať číry alebo hnisavý výtok. Postupne môže dochádzať  k strate srsti a začínajú sa objavovať symetrické holé miesta, najskôr v okolí vulvy a na báze chvosta, ktoré môžu ďalej postupovať smerom dopredu na chrbte aj na bruchu. Fretky sú apatické, objavuje sa nechutenstvo a slabosť. Sliznice bývajú  bledé a môžu sa na nich objavovať krvácaniny. Krvácaniny sa môžu objaviť aj kdekoľvek po celom tele. Prímes krvi sa môže vyskytnúť aj v moči a stolici. Často bývajú sprievodným príznakom ochorenia dýchacích ciest  ako dôsledok zníženej obranyschopnosti organizmu.

Liečba tohoto ochorenia môže byť buď hormonálna, alebo chirurgická. K tomu je potrebné pridať  ešte  podpornú liečbu sprievodných príznakov ochorenia (anémia, krvácavosť…). Sterilizácia predstavuje definitívne riešenie tohoto zdravotného problému. Tá je však možná len u samičiek, ktoré majú hematologické parametre v norme. Ak je u fretky anémia alebo znížený počet krvných doštičiek, ruju treba najskôr ukončiť hormonálnou injekciou hCG alebo GnRH. Ak sa ruja v priebehu 10-14 dní neukončí, je potrebné injekciu podať opakovane. Ako podpornú liečbu sprievodných príznakov ochorenia  je vhodné podávať železo a vitamíny skupiny B na stimuláciu krvotvorby, antibiotiká zase na potlačenie možnej bakteriálnej infekcie a stimulátory imunity pri oslabenom imunitnom systéme.  U ťažkých  prípadov je potrebná infúzna terapia a niekedy aj trnsfúzia krvi. Fretke je potrebné podávať  koncentrovanú diétu a niekedy je nutné aj kŕmenie z ruky. V závislosti od rozsahu poškodenia kostnej drene je možné stanoviť prognózu. Pri malom poškodení je prognóza pomerne dobrá, pri rozsiahlom poškodení kostnej drene je pravdepodobnosť prežitia a vyliečenia fretky  veľmi nízka.
Pokiaľ  sa ruja objaví u sterilizovanej samičky, môže produkovať estrogény  buď aktívne zbytkové tkanivo vaječníka alebo sa môže jednať o ochorenie nadobličiek (napr. tumor nadobličky).