Je  veľmi častým ochorením u fretiek. Príčinou ochorenia je tumor beta-buniek pankreasu, čo má za následok produkciu vysokých hladín inzulínu, následkom čoho dochádza k poklesu hladiny krvnej glukózy teda k hypoglykémii.

Ochorenie postihuje fretky v strednom a staršom veku, najčastejšie medzi 4-5 rokom života. Postihnutí bývajú rovnako samci aj samičky. Ochorenie prebieha obyčajne veľmi pozvoľne a majiteľ si často nevšimne počiatočné príznaky ochorenia. V mnohých prípadoch majitelia navštívia veterinára  až keď sa objavia príznaky ťažkej hypoglykémie.

Jedným z prvých príznakov býva slabosť zadných končatín, ďalej letargia, zvýšená unaviteľnosť a znížená tolerancia fyzickej záťaže. Fretka stráca schopnosť pre ňu typického nahrbeného postoja, pri chôdzi drží chrbát takmer v rovine, zadné labky často podkĺzavajú, alebo ubiehajú do strán. Príznaky často pripomínajú ochorenia medzistavcovej platničky. V mnohých prípadoch dochádza k súčasnému úbytku telesnej hmotnosti. Takýto stav môže pretrvávať týždne až mesiace.

V prípade akútnej hypoglykemickej krízy sa fretky dostávajú do útlmu, kedy ležia, minimálne reagujú na okolité podnety, alebo zmätene pobehujú. Môže sa u nich objaviť zvýšené slinenie (príznak nevoľnosti) a  kŕče. Vo veľmi ťažkých stavoch môže fretka upadnúť do kómy. Krízy môžu trvať niekoľko minút až hodín a odznejú buď samovoľne, alebo po podaní cukrového  roztoku. Dlhotrvajúca ťažká hypoglykémia môže viesť k nezvratnému poškodeniu mozgu.

Diagnóza sa stanoví na základe klinických príznakov a laboratórnym vyšetrením.  Odber krvi sa robí  po 4-hodinovej hladovke. Hladina krvnej glukózy býva nízka. Hladina inzulínu môže byť vo fyziologickom rozmedzí. Často býva zistená zvýšená hladina pečeňových enzýmov z dôvodu  steatózy pečene (stukovatenia zapríčineného dlhotrvajúcou hypoglykémiou) alebo pri výskyte  metastáz v pečeni.

Prognóza tohoto ochorenia je vo väčšine prípadov nepriaznivá. Liečba je možná chirurgická, pri ktorej sa odstránia tumory alebo časť pankreasu, alebo medikamentózna. Ani jeden spôsob  nezaručí úplné vyliečenie fretky. Môže však predĺžiť  život a zlepšiť jeho kvalitu. Pri tomto ochorení je veľmi dôležité venovať zvláštnu pozornosť správnemu kŕmeniu. Fretka potrebuje vysokokvalitné krmivo s vysokým obsahom živočíšnych proteínov s čo najnižším množstvom jednoduchých sacharidov. Jedlo by malo byť rozdelené na 4-6 dávok (teda kŕmiť každé 4-6 hodín).

V prípade hypoglykemickej krízy je nutné ako prvú pomoc urýchlene podať  roztok cukru, med a pod. a následne nakŕmiť fretku malou dávkou vysokoproteínového krmiva.