Encefalitozoonóza je infekčné ochorenie viacerých druhov cicavcov, avšak najviac postihuje králikov. Ochorenie u králikov spôsobuje jednobunkový parazit Encephalitozoon cuniculi. Prejavuje sa prevažne u jedincov s oslabenou imunitou.

Ochorenie začína hlavne po požratí infekčných spór parazita ale aj transplacentárne. Pri požratí spór ako prvé parazit napáda bunky črevného epitelu, odkiaľ sa šíri ďalej pomocou bielych krviniek do ďalších orgánov (prednostne obličky a mozog), kde sa ďalej množia. Z postihnutých obličiek sa spóry dostávajú do vonkajšieho prostredia močom. Ďalšou cestou vylučovania spór je aj trus.

Encefalitozónoza králikov je pomerne rozšírené ochorenie, ktoré však u väčšiny králikov prebieha v latentnej forme, bez príznakov. Podľa jednej nemeckej štúdie má proti tomuto ochoreniu 41% domácich králikov vytvorenú imunitu. Ochorenie najčastejšie postihuje zdrobnených králikov.

U postihnutých králikov sa ochorenie prejavuje tremorom (trasením) svalstva, kŕčmi, vyvrátenou hlavou do strany, stratou rovnováhy, točením sa do kruhu alebo paralýzou panvových končatín. U niektorých jedincov môže spôsobiť aj zmeny na očiach (erózie,vredy, nystagmus) až slepotu. Môže sa prejavovať aj postupnými zmenami správania, agresiou, stratou sluchu a svalovou slabosťou.

Diagnostika ochorenia nie je jednoduchá. Podobné klinické príznaky môžu spôsobiť aj iné ochorenia, v prípade postihnutia mozgu alebo očí sa môže jednať o pasteurelóza, ale neurologické problémy môžu doprevádzať  mŕtvicu či nádor, postihnutie  obličiek  môže byť dané aj degeneratívnymi ochoreniami. U živého králika sa diagnostika opiera o dôkaz protilátok v krvi. Avšak tie sa ukážu v krvi až po 2-4 týždňoch od nakazenia. Priamy dôkaz parazita je možný nálezom spór v moči. Vylučovanie v moči je však prerušované a nájsť spóry v králičom moči, ktorý bežne obsahuje veľké množstvo sedimentu, nie je úplne jednoduché, takže ani negatívny výsledok  neznamená, že králik nie je nakazený.

K liečbe králikov sa používa fenbendazol podávaný denne po dobu 4 týždňov, účinný je aj albendazol alebo oxytetracyklin. Ak sa po začatí liečby stav nezlepšuje možno použiť kortikosteroidy.  Neurologické problémy a náklon hlavy môže  pretrvávať aj počas  liečby, ale pokiaľ je králik schopný sám žrať, môže bez väčších problémov ďalej žiť.