Máte aj vy domáceho miláčika? Kde sa obratiť, ak váš psík, králik, fretka, korytnačka, papagáj alebo mačka má nejaký zdravotný problém? So všetkými “zvieracími” ťažkosťami sa môžte obtrátiť na odborníka v oblasti veterinárnej medicíny.

Kto je to veterinár – kto je zverolekár a čo robí?

V slovenskom synonymickom slovniku sa uvádzajú slova veterinár a zverolekár ako synonymá. (neplatí to napríklad v Rakúsku, kde zverolekár je nižší stupeň a veterinár vyšší stupeň)

Toto pomenovanie tiež prešlo svojim historickým vývinom. Do konca tridsiatych rokov minulého storočia sa veterinári ( zverolekári ) označovali ako tyrarcty ( skomolenina z nemeckého Tierartzt ), po vzniku ČSR sa začalo postupne udomácňovať pomenovanie zverolekár a koncom minulého storočia sa rozšírilo pomenovanie veterinár. 

odber krvy

Vo výkladových slovníkoch a odbornej literatúre pod pojmom veterinár ( zverolekár ) nájdeme lekára pre zvieratá a praktika veterinárnej medicíny. Ten sa venuje odbornému ošetrovaniu hospodárskych, domácich a spoločenských zvierat, diagnostike, poradenstvu v oblasti výživy a kŕmenia, rieši problémy v dermatológii, oftalmológii, stomatológii, gynekológii, urológii, chirurgii, ortopédii, internej medicíne a pod. Pri spoločenských zvieratách veterinár svoju prax zvyčajne vykonáva vo veterinárnej ambulancii.

Na Slovensku je v súčasnosti registrovaných cca 2000 súkromných veterinárov, ktorí sa zameriavajú na praktickú veterinárnu medicínu.

Kde sa na Slovensku študuje veterinárne lekárstvo?

Dejiny slovenskej veterinárnej medicíny siahajú do konca 19. storočia, kedy v Budapešti cisár František Jozef otvoril Zverolekársku vysokú školu a na miesto dekana bol menovaný slovák Ferenc Hutyra. Ten spolu so svojím spolupracovníkom Jozefom Marekom (tiež Slovák) vydal niekoľko svetovo významných veterinárnych kníh zaoberajúcich sa hlavne veterinárnou   klinickou diagnostikou.

Veterinárne lekárstvo je možné v súčasnosti na Slovensku študovať v  Košiciach. Po ukončeni univerzity sa študentom udeľuje titul doktor veterinárnej medicíny MVDr.

Akým smerom sa vyvíja veterinárna medicína?

Veterinárna medicína sa neustále vyvíja a napreduje. V jej začiatkoch chodili zverolekári s kufríkom a v rámci svojich vtedajších možnosti pomaháli zvieratám.

S postupným vývojom techniky, technologii a liečiv v priebehu niekoľkých desaťročí vznikli veľké veterinárne nemocnice a veterinárne kliniky s veľkým počtom veterinárov – špecialistov, ktorí disponujú najmodernejšími   prístrojmi (napr. CT, MRI) a najnovśmi liečebnými postupmi.

V súčasnosti veterinári vytvárajú pre zvieratá a ich pohodlie najrôznejšie programy vrátane takých, ktoré poskytujú jogu, umelecké projekty, terapiu masážami ba dokonca je aj surfingový klub. Veľa v dnešnej dobe veterinári hovoria aj o depresii domácich miláčikov a jej liečení, na čo sa vytvárajú moderné terapeutické programy.

Veterinári vo Veterinármej nemocnici Marfilvet

V našej veterinárnej nemocnici pracuje v súčasnosti desať veterinárov, ktorých snahou je zavádzať a udržiavať najmodernejšie trendy veterinárnej medicíny, ale nezabúdajú pritom ani na rokmi osvedčené praktiky starých zverolekárov.

Pokiaľ má váš miláčik „zvieraci“ problém, veterinári našej nemocnice sú Vám k dispozícii non stop 24 hodín denne.