Vážení klienti, vzhľadom na mimoriadnu situáciu sme prijali nasledujúce opatrenia, aby sme všetci spoločne svojim zodpovedným prístupom prispeli k likvidácii ochorenia.

  1. Vzhľadom na nepriaznivú nákazovú situáciu spôsobenú coronavirusom prijímame s okamžitou platnosťou nasledujúce opatrenia, ktoré majú smerovať k zamedzeniu šírenia ochorenia.
  2. Non-stop 24 hodinová prevádzka Veterinárnej nemocnice Marfilvet zostáva naďalej zachovaná.
  3. Prosíme klientov, aby s preventívnymi zákrokmi a ošetreniami ak je to možné počkali, kým bude priaznivejšia nakazová situácia. V prípade, že to nie je možné prosíme klientov, aby uprednostnili telefonickú objednávku termínu z dôvodu zabránenia kumulácie osôb v čakárni.
  4. Prosíme klientov, pokiaľ je to možné, aby si na ošetrenie vopred telefonicky dohodli termín, aby sa predišlo čakaniu a kumulácii osôb.
  5. Prosíme klientov, aby s pacientom na ošetrenie prišiel čo najmenší počet osôb (ideálne jeden, iba v prípadoch, keď sa s pacientom ťažko pracuje, tak viac osôb).
  6. V prípade , že sa nakumuluje v čakárni väčší počet osôb, prosíme klientov, pokiaľ je to možné , aby na ošetrenie počkali vonku pred nemocnicou.
  7. Prosíme klientov, ktorí už boli exponovaní, alebo sú v karanténe, prípadne aktuálne trpia iným nákazlivým ochorením, aby nechodili na ošetrenie s pacientom osobne, ale aby o to požiadali inú neexponovanú osobu.
  8. Prosíme klientov, pokiaľ vlastnia vlastné ochranné pomôcky (rušky, rukavice), aby ich použili v priestoroch nemocnice.

logo-content-marfilvet