Ako fungovala v minulosti vetrerinárna pohotovosť v Bratislave?

Keď som začínal ako súkromný veterinár, Bratislava nemala stálu veterinárnu pohotovosť. Bola len dohoda medzi veterinármi o rotujúcej pohotovosti, to znamená, že každý deň mala veterinárnu pohotovosť iná ambulancia a každý deň mal byť niekto z veterinárov na telefóne a mal poskytnúť  klientom buď radu, alebo v prípade potreby prísť  na ambulanciu a ošetríť pacienta. Myšlienka bola síce dobrá a časť kolegov si svoje záväzky plnila svedomito, ale často sa stávalo, že kolegovia telefón nezdvihli, alebo neboli ochotní prísť ošetriť pacienta. Klienti tak museli dlho hľadať veterinára, ktorý  by bol ochotný ošetriť pacienta avšak často sa stávalo, že aj napriek tomu, že po dlhom hľadaní  sa našiel ochotný veterinár pacientovi sa  kvôli veľkej časovej strate už nedalo pomôcť.

Ako vznikla stála veterinárna pohotovosť v Bratislave

V roku 2000 som som otvoril svoju vlastnú Veterinárnu kliniku na Beskydskej ulici v Bratislave – Starom meste. Keďže som mal vysoký prenájom za priestory kliniky a všetky financie som použil na kvalitné vybavenie klinik , nezostali mi už peniaze na  ubytovanie  a tak som bol nútený zostať  bývať na klinike. Vzhľadom na to, že som bol na klinike aj v noci, zrodila sa myšlienka, že skúsim sprevádzkovať kliniku s 24 hodinovou NONSTOP veternárnou službou. Počas dňa som fungoval ako veterinárna klinika a v noci a cez vikendy som fungoval ako veterinárna pohotovosť. Deväť mesiacov som ťahal veterinárnu pohotovosť fakticky  sám, len občas za mňa zaskočil kolega. Zo začiatku chodili pacienti na veterinárnu pohotovosť zriedkavo, avšak po krátkom čase si klienti na stálu veterinárnu pohotovosť v Bratislave  zvykli a pohotovostné služby  boli čoraz náročnejšie.  Po deviatich mesiacoch sme už na klinike boli traja lekári a na photovostných  službách som sa už začal striedať  aj s novými kolegami.

Ako funguje dnes  veterinárna pohotovosť v Bratislave

Som rad, že aj dnes sme schopní poskytnúť  majiteľom zvierat v Bratislave a okoli veterinárnu pohotovosť. V súčasnosti v  našej Veterinárnej nemocnici Marfilvet pracuje jedenásť veterinárnych lekárov a taktiež  skúsený stredný  veterinárny personál, ktorí sú pripravení pomôcť Vašim miláčikom nepretržite 24 hodín denne. Naša práca pri zabezpečovaní veterinárnej pohotovosti je síce veľmi psychycky a fyzicky namáhavá a náročná, ale záchrana života pacientov a radosť a uznanie klientov sú pre nás najväčšou odmenou.

S akými prípadmi  sa stretávavame na veterinárnej pohotovosti v Bratislave

V rámci  veterinárnej pohotovosti sa stretávame s rôznou škálou prípadov. Často k nám prichádzajú  pacienti vo vážnych život ohrozujúcich stavoch (torzia žalúdka u psov, život ohrozujúce poranenia, autourazy, akútne zlyhávanie obehovej a dýchacej sústavy, úpaly a prehriatia), ktoré si vyžadujú urgentne ošetrenie. Časť prípadov tvoria pacienti, ktorým sa prudko zhoršil zdravotný stav  napr pri hračkách, zvracaní, kašli), alebo u nich nastúpila akútna bolestivosť. Niektorí klienti využívajú veterinárnu pohotovosť na riešenie bežných zdravotných problémov, alebo vakcinácii z dôvodu svojej vysokej pracovnej vyťaženosti. Stretávame sa však aj s extrémnymi prípadmi kedy si klienti prídu o tretej ráno kúpiť odcčervovaciu tabletku, alebo  prídu cez Štedrý večer ostrihať svojmu psíkovi pazúriky.