Kliešte sú vonkajšie parazity zvierat a ľudí, ktoré prenášajú mnoho nebezpečných ochorení. U ľudí spôsobujú hlavne boréliozu a kliešťovú encefalitídu. Človeka môže kliešť napadnúť priamo v prírode, alebo aj v domácom prostredí prostredníctvom domácicich miláčikov, ktorí kliešťa prinesú domov.

V našich podmienkach sú najnebezpečnejšie ochorenia prenášané kliešťami pre zvieratá borelióza a babezioza.Ďalšími závažnými ochoreniami sú ehrlichia a anaplasma.

Babesia

vážne ochorenie, ktoré spôsobuje rozpad červených krviniek. Niekedy sa vyskytovalo len v južných oblastiach, ale   v súvislosti s otepľovaním a migráciou zvierat sa presúva aj do severnejších oblastí Slovenska. Príznaky ochorenia sú apatia, nechutenstvo, bledé alebo žlté sliznice, vysoká teplota, žltá hnačka, hnedý moč. Ochorenie je liečiteľné , ale pokiaľ je silná invázia, alebo sa spozoruje neskoro môže skončiť uhynutím zvieraťa. Nedá sa vakcínovať, preto najlepšou prevenciou je použitie prípravkov proti kliešťom.

Borelia

kliešťami prenášané ochorenie vyskytujúce sa na celom území Slovenska. Prebieha v niekoľkých fázach. Môže mať rôzne formy prejavu ako sú zvýšená teplota , apatia, nechutenstvo, opuchy kĺbov a svalov , krívanie, paralýza, ochorenia obličiek. Diagnostika ochorenia je pomocou zistenia protilátok v sére. Ochorenie je liečiteľné dlhodobým podávaním liekov. V niektorých prípadoch však môžu zostať trvalé následky. Proti borelióze je možné zvieratá vakcínovať. Nástup plnohodnotnej imunity trvá 5-6 týždňov preto je vhodné pri prvej vakcinácii zviera zavakcínovať pred začiatkom kliešťovej sezóny.

Analpasma a ehrlichia

Sú ochorenia s podobnými príznakmi ako je apatia, nechutenstvo, hnačka zvracanie, opuchy, svalová bolestivosť, neurologické príznaky, sťažené dýchanie a môže viesť až k zlyhaniu pečene alebo obličiek. Diagnostika je pomocou zistenia sérových protilátok. Liečba je dlhodobá. Ochorenie môže skončiť aj úhynom zvieraťa.

kliest

Prípravky proti kliešťom existujú v rôznych formách:

  • spreje – ich nástup účinku je rýchly, ale doba účinnosti je krátka
  • spot on – aplikujú sa na kožu, kvalitné účinkujú približne 1 mesiac
  • tabletky – účinkujú 3 mesiace
  • obojky – účinkujú až 7 mesiacov, ale zvieratá ich musia mať počas celej doby na krku

V prípade, že sa potrebujete poradiť sme Vám k dispozícii buď osobne alebo telefonicky. Pokiaľ máte záujem o vakcináciu je dobré vopred si dohodnúť termín. V prípade, že máte záujem o niektorý prípravok proti kliešťom môžte si ho zakúpiť v našej Zverolekárni na 1. poschodí našej Veterinárnej nemocnice s poliklinikou.