Charakteristika

Blchy sú vonkajšie parazity zvierat a človeka. Zaraďujeme ich medzi hmyz. Poznáme vyše 2000 druhov bĺch, ktoré sú druhovo špecifické, avšak za určitých podmienok (napr. pri premnožení) sú prenosné aj na ostatné druhý zvierat alebo človeka. Na ľuďoch parazituje Pulex irritans, u psov Ctenocephalides canis a u mačiek Ctenocephalides felis. Žijú v srsti hostiteľa alebo v okolitom prostredí (v pelechu, v posteli, v škárach). Blchy žijú približne 500 dní a dokážu pomerne dlhú dobu prežívať bez potravy mimo telo hosťiteľa. Živia sa krvou hostiteľa. Ich veľkosť je od 1 do 3,5 mm. Vynikajúco skáču – dokážu preskočiť vzdialenosť niekoľko desiatok centimetrov.

Životný cyklus

Zdrojom bĺch býva špinavé zanedbané prostredie a zvieratá pohybujúce sa v ňom. Dospelé samičky blchy kladú po nacicaní krvi nikoľko vajíčiek denne (celkovo až 500), z ktorých sa následne liahnu larvy, ktoré sa živia výkalmi dospelých bĺch, zvyškami kože a pod. Larvy sa  zakuklia a následne sa vyvinie dospelý jedinec.

Prejavy zablšenia

Zvieratá sú nepokojné, škriabu sa, vyhryzávajú si srsť, chudnú . V ľahších prípadoch môžme pri prehliadke srsti nájsť blchy alebo spozorovať blši trus, ktorý má podobu čierohnedých hrudiek (ak nemáme istotu či je to blší trus alebo špin, zoberieme hrudku medzi prsty, navlhčime ju a rozmliaždime ju – blší trus je zo zbytkov krvi a sfarbí sa do červena). V ťažších prípadoch na koži môžme pozorovať vypadnú alebo vyhryzenú srsť, mokvavé ložiská, chrasty, sčervenanú kožu, prejavy kožnej alergie, chudnutie zvieraťa, rozškrabané ložiská, anémiu.

Patogenita

 1. Obťažujú a znepokojujú hostiteľa – zvieratá sú nepokojné, nemôžu kľudne späť ani odpočívať, majú strnulý postoj, okusujú sa, škraiabu sa, otierajú sa o predmety
 2. Narúšajú celistvosť kože – spôsobujú štípance, dráždia kožu a spôsobujú svrbenie
 3. Cicajú krv hostiteľa – to môže viesť až k anémii a strate hmotnosti zvieraťa
 4. Sú prenášačmi infekcií – po preniknutí cez kožu ku krvným kapiláram môžu preniesť rôzne druhý infekcie  (napr. v stredoveku blchy prispeli k prenosu baktérie Yersinia pestis ktorá spôsobuje mor u ľudí)
 5. Dermatitídy – následkom škrabania sa hostiteľa môžu spôsobiť rozsiahle zápaly kože
 6. Môžu spôsobiť alergiu na blšie uhryznutie. U niektorých zvierat aj pri niekoľkých uhryznutiach vznikne premrštená reakcia prejavujúca sa rozsiahlym sčervenanim kože a svrbením.
 7. Sú medzihostiteľom pásomnice Dipilidium caninum. Táto pásomnica prekonáva časť svojho vývojového cyklu v tele blchy. Zvieratá sa nakazila zožratím blchy.

Terapia a sanácia prostredia

V prípade malého počtu bĺch a okamžitého záchytu niekedy stačí blchy len mechanicky odstrániť a zneškodniť. Pri rozsiahlejšom zablšení musíme vyčistiť a vydezinfikovať prostredie. Potrebné je vyprať všetky textílie, deky, plachty, pelechy s ktorými prišlo zviera do kontaktu. V mnohých  prípadoch je potrebné použiť insekticídne prípravky na sanáciu vonkajšieho prostredia a tiež je potrebné aplikovať insekticídy priamo na zviera. Väčšina prípravkov proti blchám je určená aj k terapeutickemu aj k preventívnemu použitiu (viac v prevencii). V prípadoch, kedy sú aj sekundárne prejavy zablšenia  napr. anémia, alergia, dermatitida, pásomnice  a pod.  je potrebné aplikovať aj liečivá ako sú antibiotiká, antihistaminiká, protizápalové lieky, alebo je potrebné odčervenie proti pásomniciam.

Prevencia

Keďže iba 5% bĺch žije na hostiteľovi a zvyšných 95% bĺch a ich vývojových štádií žije mimo tela hostiteľa má zásadný význam prevencia, ktorá smeruje k tomu, aby sme si nezamorili prostredie. Základom prevencie je nevystavovať zviera zbytočnému riziku nakazenia, teda zamedziť kontaktu s túlavými a zanedbanými zvieratami (aj keď je to v mnohých prípadoch veľmi ťažké). Taktiež je potrebné nechodiť so zvieratami do rizikových oblastí.

Vyšším stupňom prevencie je použitie veterinárnych  prípravkov, ktoré sa aplikujú zvieratám a sú  určené k likvidácii a zamedzeniu zablšenia.

Účinok prípravkov je:

1. odpudzovnie bĺch
2. hubennie bĺch
3. hubenie vývojových štádií bĺch
4. kombinácia predchádzajúcich účinkov

Forma prípravkov je:

 1. Spreje
 2. Spot on (aplikácia tekutého liečiva na kožu)
 3. Tablety
 4. Obojky
 5. Šampóny

Pri výbere najvhodnejšieho prípravku pre Vášho miláčika Vám ochotne poradia  veternári v našej veterinárnej nemocnici.