Vakcinácia Vašej mačky je jednou z najvýznamnejších metód, ktorou môžete svoju mačku chrániť pred nebezpečnými mačacími ochoreniami.

Kedy je potrebné moju mačku vakcínovať?

Mačiatko získava dočasnú imunitu voči bežným infekčným ochoreniam z materského mlieka od vakcínovanej matky. Avšak, táto imunita pretrváva iba prvých pár týždňov života mačiatka. Mačky sa začínajú vakcínovať od 9 týždňa veku. Pri primovakcinácii je potrebné vakcináciu opakovať o 3 – 4 týždne na navodenie dostatočnej imunity. Po prvom roku je potrebné mačku pravidelne revakcínovať, väčšinou raz ročne. Presnú vakcinačnú schému Vám radi zostavíme presne podľa individuálnych potrieb Vašej mačky.

Ako vakcíny fungujú?

Podobne ako humánne vakcíny, aj veterinárne vakcíny obsahujú malé množstvo latentného (oslabeného) vírusu, alebo baktérie. Imunitný systém Vašej mačky sa naučí rozpoznať a bojovať s takouto infekciou, a do budúcnosti sa stane voči nej odolný.

Aké vakcíny potrebuje moja mačka?

Vaša mačka by mala byť chránená proti najčastejším a najvýznamnejším infekčným ochoreniam:

 • panleukopénia (parvovírus)
 • kaliciviróza
 • rhinotracheitída (herpesvírus)
 • chlamydióza
 • besnota

Ďalšie vakcíny Vám môžeme odporučiť v závislosti od konkrétneho plemena, veku, zdravotného stavu, životných podmienok a pod. Medzi ne patria vakcíny proti týmto ochoreniam:

 • mačacia leukémia (FeLV)
Panleukopénia (parvovírus)

Panleukopénia je vírusové, potencionálne smrteľné ochorenie, ktoré vyvoláva mačací parvovírus. Postihuje hlavne mladé vekové kategórie mačiek. K nakazeniu dochádza perorálnou cestou a inhaláciou. Pri tomto ochorení dochádza k poškodení tráviaceho traktu, kostnej drene a centrálnej nervovej sústavy. Infekcia má väčšinou perakútny až akútny priebeh. Vírus má vysokú odolnosť vo vonkajšom prostredí, je schopný prežívať vo vonkajšom prostredí mesiace až roky. Riziko nakazenia nevakcínovaných mačiek je až 90%.

Symptómy panleukopénie:

 • zvracanie
 • úporná hnačka s prímesou krvi
 • horúčka
 • silná dehydratácia
 • letargia
 • až úhyn
Kaliciviróza

Kaliciviróza je závažné, vysoko nákazlivé infekčné ochorenie slizníc v dutine ústnej a respiračného traktu mačiek. K nakazeniu dochádza kvapôčkovou infekciou. Po prekonaní infekcie sa mačka stáva dlhodobým nosičom infekcie.

Symptómy kalicivirózy:

 • bolestivé erózie až ulcerácie v dutine ústnej, v okolí nosných dierok, v medziprstí
 • nadmerné slinenie
 • nechuť k príjmu krmiva
 • až vyvolanie pneumónie (zápal pľúc)
Rhinotracheitída (herpesvírus)

Je to najkontagióznejšie vírusové ochorenie dýchacích ciest u mačiek. Pôvodcom je herpesvírus, ktorý však nie je prenosný na človeka. K nakazeniu dochádza infekčným aerosolom. Mortalita predstavuje 30 – 70%.

Symptómy rhinotracheitídy:

 • kýchanie
 • výtok z nosa a očí
 • chronické zmeny na očiach
 • irreverzibilné zmeny na nosných chrupavkách
 • dýchanie ústami – zlepovanie očných viečok a nosa výtokom
 • erózie až ulcerácie v dutine ústnej
 • znížená chuť k príjmu krmiva
 • horúčka
Chlamydióza

Chlamydióza je bakteriálne ochorenie, ktoré je zodpovedné za 15 – 20% ochorení dýchacích ciest u mačiek. Toto ochorenie je extrémne nákazlivé, hlavne u mladých jedincov.

Symptómy chlamydiózy:

 • opakované infekcie očí
 • infekcie pľúc 
Besnota

Ide o neliečiteľné, smrteľné vírusové ochorenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré môže postihnúť zvieratá aj človeka. Infekcia sa prenáša slinami infikovaného jedinca – pohryznutím alebo kontamináciou akejkoľvek rany na koži slinami infikovaného jedinca. Jediná možnosť prevencie je vakcinácia, avšak akonáhle sa u pacienta objavia klinické príznaky ochorenia, infekcia sa stáva nevyliečiteľná. Preto je pravidelná vakcinácia besnoty nevyhnutná, zo zákona povinná. Takisto, ak sa chystáte s Vašou mačkou cestovať do zahraničia, túto vakcínu bude Vaše zvieratko potrebovať na vstup do krajiny.

Symptómy besnoty:

 • zmeny správania
 • zvýšená dráždivosť
 • agresivita
 • anizokória
 • paralýza
 • končí smrťou
Mačacia leukémia (FeLV)

FeLV je ochorenie charakterizované ťažkými stavmi imunodeficiencie spolu s výskytom lymfoproliferatívnych (nádorových) ochorení, ktoré vyvoláva retrovírus. Infekcia sa prenáša oronazálnou cestou – hlavne slinami (vzájomné olizovanie mačiek, prijímanie krmiva a vody z rovnakej misky). Čím mladšia mačka sa nakazí, tým rýchlejší býva aj priebeh ochorenia.

Symptómy FeLV:

 • časté infekcie kvôli imunosupresii
 • infekcie dýchacích ciest
 • enteritídy
 • gingivitídy, stomatitídy
 • dermatitídy, abscesy
 • neoplázie (lymfóm, leukémia)

Je vakcinácia účinná a efektívna?

Rovnako ako aj lieky, ani vakcinácia nemusí byť 100%-ne účinná. Avšak, keď je pravidelná vakcinácia spojená s kvalitnou stravou, zdravým a bezpečným životným prostredím Vášho zvieratka, potom je to najúčinnejšia ochrana pred týmito závažnými ochoreniami.