Králik je nevďačný pacient a preto si treba uvedomiť, že prevencia je často krát účinnejšia ako liečba, ktorá už nemusí byť účinná. Zásady spočívajú v:

  • kŕmení kvalitným čerstvým krmivom, ktoré je pre daný druh zvierat fyziologické a primeranom množstve
  • správnej zoohygiene
  • podpore celkovej odolnosti zvierat vo vhodnom čase (probiotík, prebiotík, vitamínov)
  • 4. v cielenom vakcinačnom programe