Pôvodcom ochorenia je veľmi odolný vírus myxomatózy z čeľade Poxviridae. Myxomatóza králikov môže spôsobovať veľmi vysoké straty v chove. Prenos nákazy je priamo medzi králikmi, vzduchom, prachom, bodavým hmyzom, nepriamo krmivom. Príznaky: objavujú sa po 4-14 dňoch od nakazenia, uzlovité zdureniny v podkoží hlavy,  okolo papuľky a nosa, okolo pohlavných orgánov, výtok z očí, napuchnuté viečka.