Mor králikov spoločne s myxomatózou patria medzi najnebezpečnejšie ochorenia králikov. Mor králikov spôsobuje vírus hemoragickej choroby králikov z čeľade Caliciviridae. Priebeh ochorenia je veľmi rýchly. Králik uhynie v priebehu 12 až 24 hodín po objavení prvých príznakov. Veľmi často sa však nachádzajú uhynuté králiky bez akýchkoľvek príznakov. Na začiatku sú klinické príznaky nenápadné: malátnosť, spavosť, nechutenstvo. Potom sa môžu pridružiť nervové príznaky: neúplne až úplné ochrnutie. Terapia moru králikov neexistuje, účinnou ochranou je len skorá vakcinácia králikov.