Čo je besnota?

Besnota (rabies) je veľmi závažné infekčné vírusové ochorenie zvierat (cicavcov), teda aj človeka. Patrí medzi antropozoonózy (ochorenia prenosné zo zvierat na človeka). Postihuje predovšetkým CNS (centrálny nervový systém). Ochorenie sa s malými výnimkami vyskytuje na celom svete. Besnota je smrteľná, jej priebeh je akútny a liečba bohužiaľ zatiaľ neexistuje.

Prenos ochorenia

Pôvodcom ochorenia je vírus besnoty (Lyssavirus), ktorý má afinitu k nervovým bunkám. Vírus sa do organizmu dostáva pohryzením besným zvieraťom, pretože sa vylučuje iba slinami chorého jedinca. V prírodných podmienkach sú prameňom nákazy predovšetkým mäsožravce a netopiere. Extrémne vnímavé na besnotu sú líšky.

Prejav ochorenia u psov a mačiek

Choroba sa prejavuje v zúrivej alebo v tichej forme u psa. U mačiek sa prevažne vyskytuje zúrivá forma.

Zúrivá forma má 3 štádia. V začiatočnej fáze (trvá 1-3 dni) sa zviera stáva apatické, neposlušné, schováva sa na tmavé miesta, neochotne plní rozkazy chovateľa, prestáva rozlišovať známych ľudí od neznámych a podráždene reaguje na vonkajšie podnety. Niekedy možno pozorovať aj pruritus (svrbenie pohryzeného miesta). Jedným z typických príznakov je zvrátená chuť (zviera požiera rôzne predmety). V dôsledku ochrnutia hltana zviera nemôže prijímať potravu, piť vodu a začne slintať.

V druhej fáze sa prejavujú príznaky ochorenia výraznejšie (záchvaty zúrivosti, nápadné slinenie, jazyk vyčnieva z papule, často si hryzú niektorú časť tela, utekajú bezcieľne na veľké vzdialenosti).
V poslednom štádiu už ochrnú ďalšie svalové skupiny, zvieratá nevydávajú žiadny hlas a po poklese telesnej teploty zviera uhynie.
U tichej formy, ktorá sa vyskytuje asi v 10-20 % prípadov možno pozorovať len príznaky zo začiatočného štádia zúrivej formy.

Očkovanie spoločenských zvierat

Vlastník zvieraťa vnímavého druhu mäsožravca (pes, mačka, fretka, kožušinové zvieratá), je povinný  zabezpečiť pri zvieratách starších ako 3 mesiace jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu registrovanej vakcíny (1x ročne, 1x za 2 roky resp. 1x za 3 roky). V Slovenskej Republike sa realizuje aj orálna vakcinácia líšok proti besnote (letecky pokladanie vakcinačnej návnady obsahujúcej modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty).

Prevencia

Fakty o besnote

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SK

Ochrana pred vznikom besnoty spočíva najmä v zabránení prenosu infekcie. Dôležité je vyhýbať sa kontaktu s neznámymi zvieratami a nedotýkať sa uhynutých lesných zvierat. Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka!

V prípade záujmu o vakcináciu nás neváhajte kontaktovať.