Chov papagájov je špecifický v každom smere. Každý druh má svoje optimálne podmienky pre život. Veľmi záleží od toho či chováme viac kusov alebo iba jedného. Od toho sa odvíjajú minimálne požiadavky na chov. Pre malé pinkovité vtáky a menšie papagáje postačuje menšia klietka. No pri vačších je nutné aby mal papagáj dostatok pohybu v klietke.

V prípade chovu v byte sa stretávame často papagájmi, ktorý sa porania mimo klietky. Pri voľnom lete môže dôjsť ku nárazu do sklenej výplne okna, ktorú vtáci prehliadnu, pádom za skrine, alebo popálení sa na rozhorúčenej platničke. Ďalšou dôležitou vecou je, že papagáje sú spoločenské zvieratá a ak sú sami je potrebné im venovať dostatok času, inak sú náchylné na rôzne psychózy.

V vonkajšom voliérovom chove pri vačšom množstve vtákov je potrebné si dávať pozor hlavne na dôsledné zabezpečenie pred predátormi (myši, potkany, kuny), ale treba mať aj na zreteli dostatočnú hygienu a pravidelné odčervovanie a antiparazitárny systém.

Nemenej dôležité je vhodné krmivo pre daný druh, pretože nesprávne krmivo môže spôsobiť tráviace poruchy, ktoré môžu spôsobiť až smrť jedinca.