Pohotovostný príplatok

V čase pohotovosti je účtovaný pohotovostný príplatok. Počas štátnych sviatkov je pohotvosť počas celého dňa a je účtovaný pohotovostný príplatok počas celého dňa.